Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Využití rekonfigurovatelných obvodů v oblasti počítačových sítí
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2019-04-12
Název disertace:Řešení problémů ve výzkumu klasifikace paketů v páteřních sítích
Charakteristika řešeného problému:

Téma práce je zaměřeno na využití dynamické rekonfigurace v oblasti monitorování a bezpečnosti počítačových sítí. Dynamická rekonfigurace umožňuje změnu funkce obvodu za běhu, což dává prostor pro efektivní využití zdrojů na čipu. Je možné redukovat množství spotřebovaných zdrojů, snížit spotřebu, ale i dosáhnout vyšší rychlosti zpracování. Cílem práce je využít možností dynamické rekonfigurace pro zajištění nových efektivnějších způsobů mapování časově kritických úloh z oblasti počítačových sítí na rekonfigurovatelné architektury tak, aby byla snížena plocha na čipu potřebná pro realizaci daného algoritmu nebo spotřeba zařízení.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https