Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Návrh a optimalizace autonomních algoritmických modelů pro predikci časových řad
Zahájení v ak.r.:2009/2010
Obhajoba disertace:2017-03-14
Název disertace:FORMÁLNÍ MODEL ROZHODOVACÍHO PROCESU PRO ZPRACOVÁNÍ VYSOKOFREKVENČNÍCH DAT
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je návrh autonomních strategických algoritmických modelů, založených na principu statistické arbitráže, posunu fair value, korelaci časových řad a využití multivariačních proměnných a charakteristik distribuce průběžných dat. Tyto modely budou aplikovatelné na reálná vysokofrekvenční časová data. Navržené systémy (algoritmické modely) musí vyhovět testovacím kritériím v kategoriích robustnosti, replikovatelnosti, stability in-sample/out-of-sample gradientů, dynamiky a samočinného přizpůsobení změněným charakteristikám vstupních dat.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https