Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Rekonstrukce 3D scény z obrazů a/nebo videa
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na konstrukci 3D scén na základě snímků scény či videosekvencí. Jedná se o problematiku velmi důležitou pro počítačovou grafiku i pro další oblasti, například pro robotiku či průmysl. V rámci tématu je možná orientace například na jednu z následujících "užších" možností:

  • Skutečná rekonstrukce scény (například povrchový model z rovinných plátů) ze série snímků nebo videosekvence - toto téma je obecně obtížné, protože problematika automatické konstrukce ploch ve scéně je dosti neprobádaná, jednalo by se pravděpodobně o rekonstrukce jen úzkého okruhu typů scén (například budovy).
  • Rekonstrukce některých geometrických rysů scény, například hledání půdoryu (zjištění tvaru místností a chodeb a možností průchodu), hledání základních ploch (pro správné zykrývání virtuálních objektů v augmented reality systémech), případně zpracování snímků s "přirozeným omezením" tvarů (například automatická rekonstrukce terénu a objektů z leteckých snímků).
  • Zobrazování scén na základě získaných snímků bez "skutečné rekonstrukce" jejich kompletního 3D tvaru - "Image based rendering"; cílem je v "rozumné kvalitě" zobrazit části scény, které nás "moc nezajímají" bez nároků na složitou rekonstrukci nebo výpočetní výkon při zobrazování,
  • Doplnění informace z laserového nebo radarového čidla o informace rozpoznané ve 3D prostoru kamerou (pro úplnější znalost scény).

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově přijatých evropských projektech FP7 ARTEMIS (možnost stipendia či pracovního poměru).

Od akademického roku 2014/2015 při vedení tématu spolupracuje Ing. Martin Čadík, Ph.D. jako školitel specialista.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https