Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Analýza obrazu pro potřeby získávání znalostí z obrazových dat
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2005-10-13
Název disertace:Aplikace metod získávání znalostí v texturní analýze
Charakteristika řešeného problému:

Základní charakteristikou multimediálních databázových systémů je, že zahrnují kromě tradičních atributů a textu zvuk, video, animovanou grafiku apod. Získávání znalostí v obrazových datech, kam se řadí i podobnostní vyhledávání, vyžaduje vhodnou reprezentaci obsahu obrázku. Cílem projektu je výzkum technik pro takovou reprezentaci v kontextu problematiky získávání znalostí z multimediálních dat. Doktorand bude zapojen do řešení výzkumného záměru Výzkum informačních a řídicích systémů (CEZ: J22/98:262200012) - zodpovědný řešitel Prof. Ing. Honzík, CSc. Navíc je v současné době připravován společně s FI MU Brno a VŠB Ostrava k podání do GA ČR grant "Získávání znalostí z multimediálních dat", do jehož řešení by byl v případě přijetí doktorand rovněž zapojen. Z těchto a institucionálních prostředků se předpokládá technické i hospodářské zajištění projektu.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Approach to Knowledge Discovery in Databases. In: Knowledge-Based Software Engineering. Brno: neznámá, 2000, s. 141-148. ISBN 1 58603 060 4. ISSN 0922-6389.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Framework Proposal for Knowledge Discovery in Databases. In: The Fourth European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Workshop Proceedings Knowledge Management: Theory and Applications. Lyon: neznámá, 2000, s. 143-156.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Comparison of Three Mining Algorithms for Association Rules. In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 85-90. ISBN 80-85988-45-3.
1999KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. AprioriItemset - A New Algorithm for Discovering Frequent Itemsets. In: 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99 Proceedings ISM'99 Information Systems Modelling. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 49-56. ISBN 80-85988-31-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https