Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Metoda návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2017-12-15
Název disertace:Metodika návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA
Charakteristika řešeného problému:

Systémy odolné proti poruchám nalézají uplatnění v mnoha aplikacích, kde jsou kladeny vysoké nároky na spolehlivost. Technika FPGA nabízí uplatnění nových principů při návrhu těchto aplikací především diky tomu, že nabízí možnost provést rekonfiguraci po havárii systému.

V rámci tohoto tématu bude řešena metodika návrhu takových systémů odolných proti poruchám, kde aplikace a její diagnostické zabezpečení zabírá celý prostor hradlového pole. Po vzniku trvalé poruchy je nutno provést rekonfiguraci tak, že vlastní aplikace (realizovaná funkce) zůstane zachována, zredukuje se její diagnostické zabezpečení. Pokud vznikne další trvalá porucha, postupuje se opět podle zmíněného postupu. Tímto postupem se při dalších poruchách redukuje diagnostické zabezpečení implementované funkce. Takový postup umožňuje realizovat do omezeného prostoru FPGA komponenty, které realizují požadovanou funkci, každá realizace má však různé diagnostické zabezpečení. V takových systémech je nutné se zabývat spolehlivostními parametry navržených konfigurací. 

Při práci na tématu bude nutné realizovat tyto činnosti:

  • Seznámit se s principy návrhu systémů odolných proti poruchám.
  • Seznámit se s principy konstrukce komponent FPGA. 
  • Seznámit se s možnostmi konstrukce systémů odolných proti poruchám do FPGA.
  • Seznámit se s principy tvorby Markovských modelů pro hodnocení spolehlivostních parametrů číslicových systémů.
  • Seznámit se s principy rekonfigurace FPGA komponent (částečná/úplná rekonfigurace).
  • Navrhnout metodiku návrhu systémů odolných proti poruchám do omezeného implementačního prostoru na bázi FPGA.
  • Metodiku ověřit na platformách Xilinx a Actel.

Doktorand bude členem týmu řešícího projekt financovaný Grantovou agenturou České republiky ČR s názvem "Reconfiguration and Self Repair in SoC Circuits". Projekt bude financován do konce roku 2011.

Bude dále členem týmu řešícího výzkumný záměr MSM0021630528 - Výzkum informačních technologií z hlediska bezpečnosti

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https