Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Metody získávání znalostí z WWW
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2004-10-06
Název disertace:Information Extraction from HTML Documents Based on Logical Document Structure
Charakteristika řešeného problému:

Data v rozsáhlých databázích jsou potenciálním zdrojem informací, jejichž získávání nebylo původním záměrem. Aby bylo možné vyřešit problém informačního přesycení, ukazuje se potřeba nové generace vhodných nástrojů pro automatické zpracování dat a získávání znalostí. Tyto nástroje a techniky jsou předmětem rychle vznikající oblasti, nazývané získávání znalostí z databází (anglicky Knowledge Discovery in Databases, KDD). Snaha o získávání znalostí se v současné době již nesoustřeďuje pouze na klasické relační databáze, ale i na složitě strukturovaná (např. objektová) nebo naopak málo strukturovaná data. Mezi taková data patří i multimediální data. Cíle projektu lze shrnout do tří oblastí:

  • Výzkum modelů znalostí získávaných z multimediálních dat, metod a efektivních a výkonných algoritmů pro získávání znalostí z multimediálních dat.
  • Experimentální ověření metod a algoritmů na prototypových řešeních s využitím jak syntetických, tak reálných dat.
  • Formalizace modelů dat a znalostí, vhodných pro dolování z multimediálních dat.
Doktorand bude zapojen do řešení výzkumného záměru Výzkum informačních a řídicích systémů (CEZ: J22/98:262200012) - zodpovědný řešitel Prof. Ing. Honzík, CSc. Navíc je v současné době připravován společně s FI MU Brno a VŠB Ostrava k podání do GA ČR grant Získávání znalostí z multimediálních dat, do jehož řešení by byl v případě přijetí doktorand rovněž zapojen. Z těchto a institucionálních prostředků se předpokládá technické i hospodářské zajištění projektu.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Approach to Knowledge Discovery in Databases. In: Knowledge-Based Software Engineering. Brno: neznámá, 2000, s. 141-148. ISBN 1 58603 060 4. ISSN 0922-6389.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. An XML Framework Proposal for Knowledge Discovery in Databases. In: The Fourth European Conference on Principles and Practice of Knowledge Discovery in Databases, Workshop Proceedings Knowledge Management: Theory and Applications. Lyon: neznámá, 2000, s. 143-156.
 KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Comparison of Three Mining Algorithms for Association Rules. In: 34th Spring International Conference: Modelling and Simulation of Systems MOSIS'2000, Workshop Proceedings Information Systems Modelling ISM'2000. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 2000, s. 85-90. ISBN 80-85988-45-3.
1999KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. AprioriItemset - A New Algorithm for Discovering Frequent Itemsets. In: 33rd Spring International Conference Modelling and Simulation of Systems MOSIS'99 Proceedings ISM'99 Information Systems Modelling. Rožnov pod Radhoštěm: MARQ, 1999, s. 49-56. ISBN 80-85988-31-3.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https