Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Pokročilé techniky v genetickém programování
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2017-09-25
Název disertace:Koevoluce prediktorů fitness v kartézském genetickém programování
Charakteristika řešeného problému:

Evoluční návrh je často prováděn pomocí genetického programování a jeho moderních technik, jakými jsou např. sebemodifikace kódu, využití developmentu a pokročilých metod reprezentace a evaluace kandidátních řešení. Cílem projektu je navrhnout a implementovat systém genetického programování, který bude využívat několik takových technik současně. Na úlohách zejména z oblasti návrhu obvodů a symbolické regrese bude experimentálně vyhodnocována účinnost jednotlivých technik a jejich kombinací.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https