Téma disertační práce

Školitel:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Téma:Bezpečnost biometrických systémů
Zahájení v ak.r.:2007/2008
Obhajoba disertace:2013-04-04
Název disertace:Bezpečnost biometrických systémů
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce bude zaměřena na problematiku bezpečnosti biometrických systémů.
Jednotlivé etapy práce by měly být následující:

  • Prostudování teorie zabezpečení biometrických systémů, především vlivu testování živosti, příp. využití kryptografie k ochraně osobních údajů či zajištění komunikace.
  • Navržení nového způsobu ochrany biometrických dat/systémů dle nastudované teorie, např. testováním živosti biometrického nosiče, kryptografickou ochranou apod.
  • Implementace navrženého systému.
  • Experimenty, zhodnocení výsledků a návrh směru dalšího výzkumu.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https