Téma disertační práce

Školitel:Švéda Miroslav, prof. Ing., CSc.
Téma:Architektura a bezpečnost systémů pro zákonné odposlechy
Zahájení v ak.r.:2010/2011
Obhajoba disertace:2017-10-13
Název disertace:Zákonné odposlechy: detekce identity
Charakteristika řešeného problému:

Téma disertační práce se zabývá studiem architektury a návrhem systémů pro zákonné odposlechy v souladu se zákonnými předpisy a normami platnými v EU. Cílem práce je rozvinout metody zabezpečení systémů pro zákonné odposlechy v širším kontextu oblasti bezpečnosti.

Téma je součástí projektu ANSA (Automated Network-Wide Security Analysis) řešené výzkumnou skupinou NES@FIT.

Téma bude řešeno ve spolupráci se školitelem-specialistou Ing. Petrem Matouškem, Ph.D.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2008MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Model for Network-wide Security Analysis. In: Proceeding of the 15 IEEE International Symposium and Workshop on the Engineering of Computer-based Systems. Belfast: University of Ulster, 2008, s. 171-181. ISBN 0-7695-3141-5.
 ČEJKA Rudolf, MATOUŠEK Petr, RÁB Jaroslav, RYŠAVÝ Ondřej a ŠVÉDA Miroslav. A Formal Approach to Network Security Analysis. Brno: Fakulta informačních technologií VUT v Brně, 2008.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https