Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Parametrizace přímek pro Houghovu transformaci a jiné aplikace
Zahájení v ak.r.:2008/2009
Obhajoba disertace:2012-12-17
Název disertace:Zobrazení bodů na přímky a jiné parametrizace přímek nejen pro Houghovu transformaci
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem studia jsou parametrizace přímek pro využití v Houghově transformaci a v dalších aplikacích. Práce je zaměřena na point-to-line-mappings (PTLM) a parametrizace, které umožní efektivní hardwarovou akceleraci. Práce se má zaměřit na vyhledávání objektů a jevů složených z přímek, jako úběžníků, horizontů, mřížek, atp.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https