Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Podobnostní vyhledávání v multimediálních datech
Zahájení v ak.r.:2000/2001
Obhajoba disertace:2008-09-17
Název disertace:Podobnostní vyhledávání v multimediálních datech
Charakteristika řešeného problému:

Základní charakteristikou multimediálních databázových systémů je, že zahrnují kromě tradičních atributů a textu zvuk, video, animovanou grafiku apod. To přináší řadu podnětů pro výzkum v oblasti databázových technologií, mezi které patří i hledání efektivních přístupových metod, speciálních indexovacích technik apod. Jednou z cest je aplikace podobnostního vyhledávání, založeného na vhodně zvolené metrice. Problematika zahrnuje dvě hlavní oblasti - nalezení vhodného způsobu reprezentace obsahu obrázku, zvuku apod. a definice podobnostní funkce a návrh vhodných paměťových struktur na podporu podobnostního vyhledávání. Jednou z nich jsou tzv. M-stromy. Cílem projektu je výzkum v obou uvedených oblastech. Jedním ze sledovaných vedlejších efektů podobnostního vyhledávání bude možnost využití přístupů pro získávání znalostí z multimediálních dat. Doktorand zapojen do řešení výzkumného záměru Výzkum informačních a řídicích systémů (CEZ: J22/98:262200012) - zodpovědný řešitel Prof. Ing. Honzík, CSc. Navíc je v současné době připravován společně s FI MU Brno k podání do GA ČR grant orientovaný na získávání znalostí v nerelačních datech, do jehož řešení by byl v případě přijetí doktorand rovněž zapojen. Z těchto a institucionálních prostředků se předpokládá technické i hospodářské zajištění projektu.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
1999KORČÁK Zdeněk. Dynamický S - index: metoda organizací signatur. In: Sborník konference DATASEM'99. Brno: neznámá, 1999, s. 291-300. ISBN 80-210-2181-0.
1998KORČÁK Zdeněk, ZENDULKA Jaroslav a ZEZULA Pavel. A Survey of Access Methods for Text. In: Advanced Simulation of Systems ASIS 1998. Krnov: MARQ, 1998, s. 233-238. ISBN 80-85988-27-5.
 KORČÁK Zdeněk, ZENDULKA Jaroslav a ZEZULA Pavel. Nové metody organizace signatur. In: Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: neznámá, 1998, s. 78-83. ISBN 80-214-1205-4.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https