Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Formální modely distribuovaného výpočtu
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Obhajoba disertace:2017-10-12
Název disertace:Formální modely distribuovaného výpočtu
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o formálních systémech distribuovaného výpočtu. Cílem je konstrukce a výzkum nových automatových a gramatických systémů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních výpočetních metod založených na distribuci. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na modelování a výzkum organismů v molekulární biologii a překladačích.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https