Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Formální modely výpočetní kooperace
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o formálních modelech kooperujících výpočetních systémů. Cílem je konstrukce a výzkum nových automatových a gramatických modelů, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních výpočetních metod založených na kooperaci. Redukované verze těchto modelů budou centrem tohoto studia. Aplikace těchto systémů se budou soustředit na modelování a výzkum systémů v molekulární biologii a ekonomii.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https