Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Prostředí pro modelování heterogenních systémů
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2004-06-21
Název disertace:Prostředí pro modelování heterogenních systémů
Charakteristika řešeného problému:

    Předpokládané přístupy k řešení projektu budou vycházet z metod objektově-orientovaného návrhu, nalezení vhodného formálního modelu a využití moderních simulačních technik, paralelního a distribuovaného programování a tvorby uživatelského rozhraní. Pro systémy vyznačující se neúplností popisu, jeho složitostí a proměnlivostí parametrů využijeme znalostní simulace. Projekt bude začleněn do grantu "Prostředí pro vývoj, modelování a aplikace heterogenních systémů" (GAČR: 102/01/1485) a do výzkumného záměru "Výzkum informačních a řídicích systémů" (CEZ J22/98:262200012).
  • teorie heterogenních systémů a heterogenního modelování
  • analýza současného stavu výzkumu v heterogenním modelování, heterogenní simulační a programovací jazyky
  • návrh nového heterogenního simulačního jazyka HELEF
  • heterogenní modelování v HELEF
  • možnosti jazyka HELEF při modelování rozsáhlých systémů, distribuovaná simulace v HELEF
  • budoucí výzkum HELEF
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001HRUBÝ Martin a RÁBOVÁ Zdeňka. Object Oriented Programming Languages in Modelling. In: Proceedings of The 27th ASU Conference. Rattwik: Association of Simula Users, 2001, s. 55-65. ISSN 1102-593X.
 HRUBÝ Martin, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulator in Object-Oriented Environment. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 75-80. ISBN 80-214-1860-5.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https