Téma disertační práce

Školitel:Zendulka Jaroslav, doc. Ing., CSc.
Téma:Metody získávání znalostí z databází
Zahájení v ak.r.:1998/1999
Obhajoba disertace:2003-06-26
Název disertace:DMSL: The Data Mining Specification Language
Charakteristika řešeného problému:

Data v rozsáhlých databázích jsou potenciálním zdrojem informací, jejichž získávání nebylo původním záměrem. Zatímco databázová technologie poskytuje základní prostředky pro efektivní uchovávání a vyhledávání velkého množství dat, otázka podpory porozumění a analýzy dat zůstává obtížným a neřešeným problémem. Aby bylo možné vyřešit problém informačního přesycení, ukazuje se, že bude nutné vyvinout novou generaci vhodných nástrojů pro automatické zpracování dat a získávání znalostí. Tato potřeba byla rozpoznána vědeckými pracovníky v různých oblastech, zahrnujících umělou inteligenci, statistiku, zpracování analýz, expertní systémy a vizualizaci dat. Tyto nástroje a techniky jsou předmětem rychle vznikající oblasti, nazyvané získávání znalostí z databází (anglicky Knowledge Discovery in Databases, KDD).
Cílem práce doktoranda bude navrhnout vhodné techniky a algoritmy pro získávání dat z relačních, případně objektově-orientovanych databází. V rámci ročníkového a semestrálního projektu byla rozpracována problematika získávání asociačních pravidel z transakčních dat. Na tyto výsledky by doktorand mohl navázat.
Připravuje se k podání projekt na podobné téma do GAČR pro příští rok. Pokud bude projekt přijat, budou probíhat práce jako jeho součást. V současnosti je projekt řešen v rámci grantového projektu GAČR 102/96/0986 "Objektově orientovaný databázový model".

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
1997KOTÁSEK Petr a ZENDULKA Jaroslav. Získávání asociačních pravidel z transakčních dat. In: Sborník Informační systémy a jejich aplikace. Ruprechtov: neznámá, 1997, s. 57-62. ISBN 80-214-0894-4.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https