Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Detekce útoků v síťovém provozu
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Obhajoba disertace:2016-09-01
Název disertace:Detekce Útoků v Síťovém Provozu
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je zkoumat metody detekce síťových útoků a behaviorální analýzy proveditelného kódu (malware) za účelem zjištění, zda tento kód neobsahuje nějaké škodlivé části. Součástí řešení bude:

  • Prostudování stávajícího stavu.
  • Návrh nových způsobů detekce útoků.
  • Zdokumentování navržených metod, provedení experimentů a zhodnocení dosažených výsledků.

 

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https