Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Plánování a komunikace v multiagentních systémech
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2004-10-20
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

Disertační práce má dva cíle. Prvním z nich je řešení problematiky plánování v agentních systémech. Zejména by mělo být řešeno přehodnocování plánů v případě změny prostředí s ohledem na racionalitu jednání agenta. Druhým cílem je navrhnout protokol komunikace v multiagentních systémech. Navržené řešení bude podporovat schopnost agentů koordinovat svá jednání a navzájem mezi sebe rozdělovat úlohy.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001HRUBÝ Martin, PERINGER Petr a RÁBOVÁ Zdeňka. Knowledge-Based Simulator in Object-Oriented Environment. In: Proceedings of the 35th Spring International Conference MOSIS 2001. Hradec nad Moravicí: MARQ, 2001, s. 75-80. ISBN 80-214-1860-5.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https