Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Synchronizace systému odolného proti poruchám po vzniku poruchy a její opravě
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Charakteristika řešeného problému:

Systémy odolné proti poruchám jsou často konstruovány jako tzv. duplexní systémy nebo systémy TMR. Znamená to, že vlastní aplikace je zdvojena či je dokonce realizována třikrát. Je pak zajištěno, že výstupy jednotlivých implementací jsou srovnávány, na výstup se pak dostává pouze správný výsledek. Pokud je systém odolný proti poruchám implementován do FPGA, pak ta část, v níž byla rozpoznána porucha, bude následně rekonfigurována. Po dobu rekonfigurace bude nefunkční a po skončení rekonfigurace musí být uvedena do stavu, který bude v souladu se stavem zbývajících implementací (které byly po celou dobu rekonfigurace funkční a plnily svou roli). Dá se tudíž hovořit o synchronizaci hardwarových jednotek po vzniku poruchy.

Doktorand bude členem týmu, jehož činnost (především cestovní náklady) je finančně podporována z evropského projektu IC1103 "Manufacturable and Dependable Multicore Architectures at Nanoscale". Celý tým sestává z 18 evropských univerzit, na nichž existují týmy zabývající se podobnou problematikou. Činnost týmu je dále financována z projektu MŠMT s názvem "Metodiky pro návrh systémů odolných proti poruchám do rekonfigurovatelných architektur - vývoj, implementace, verifikace". 

Tým zaměstnanců a doktorandů na ÚPSY dlouhodobě pracuje v oblasti návrhu systémů odolných proti poruchám.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https