Téma disertační práce

Školitel:Rábová Zdeňka, doc. Ing., CSc.
Téma:Simulace uměle živých entit ve virtuální realitě
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2004-10-29
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

Těžištěm projektu je návrh a implementace komplexního otevřeného systému pro modelování a simulaci ve virtuální realitě, který je určen pro aplikaci v průmyslu, životním prostředí a dopravě. Vytvořený systém bude obsahovat modely pro simulaci různých 3D objektů - budov, terénu, oblohy, dřevin a pod.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https