Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Formální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT
Zahájení v ak.r.:1999/2000
Obhajoba disertace:2002-11-11
Název disertace:Formální přístup k analýze testovatelnosti číslicových obvodů na úrovni RT
Charakteristika řešeného problému:

  • Proveďte rozbor současného stavu metod a prostředků pro posouzení testovatelnosti číslicového obvodu v etapě jeho návrhu.
  • Vypracování metodiky analýzy testovatelnosti tak, aby získané výsledky byly použitelné při syntéze obvodu. Metodiku orientovat tak, aby byla založena na analýze strukturálních vlastností číslicového obvodu.
  • Metodiku vypracujte tak, aby umožňovala vytypování registrů pro uplatnění metody Partial Scan a nalezení logických bloků testovatelných přes tyto registry.
  • Ověřte efektivnost metodiky na obvodech ISCAS.
Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Formal Approach to RTL Testability Analysis. In: sborník konference IEEE LATW 2000. Rio de Janeiro: neznámá, 2000, s. 98-103.
1997BLATNÝ Jan, HLAVIČKA Jan a KOTÁSEK Zdeněk. RT Level Test Scheduling. Computer and Artificial Intelligence. Bratislava: Slovenská akademie věd, 1997, roč. 14, č. 1, 1997, s. 13-29. ISSN 0232-0274.
1995HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Petr a KOTÁSEK Zdeněk. RT Level Test Scheduling Procedure. In: Proceedings on Design Metodologies for Microelectronics. Smolenice: Slovenská akademie věd, 1995, s. 264-271.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https