Téma disertační práce

Školitel:Černocký Jan, doc. Dr. Ing.
Téma:Vyhledávání v řečových datech pomocí akustických vzorů
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Charakteristika řešeného problému:

Téma souvisí s aktivitami skupiny Speech@FIT v oblasti získávání znalostí z řečových dat. Zaměřuje se na detekci klíčových slov a frází pro scénáře a jazyky, u kterých nejsou dostupná trénovací data a standardní rozpoznávače řeči. Téma navazuje na práce Dr. Igora Szökeho a Dr. Javiera Tejedora v roce 2010. Další inspirací jsou práce K. Churche a dalších na JHU, např. https://wiki.inf.ed.ac.uk/twiki/pub/CSTR/ListenSemester1_2010_11/jansen_std.pdf

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https