Téma disertační práce

Školitel:Chudý Peter, doc. Ing., Ph.D. MBA
Téma:Hybridní řízení letu
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem práce je výzkum hybridních algoritmů řízení letu. Práce by se měla zaměřit na algoritmy realizovatelné v reálném čase a aplikovatelné v palubích avionických systémech letounů. Zákony řízení a samotné algoritmy zohlední požadavky leteckých certifikačních autorit.Školitel specialista tohoto tématu bude Ing. Peter Chudý, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https