Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Extrakce příznaků, klasifikace a rozpoznávání
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na problematiku extrakce příznaků pro klasifikaci a rozpoznávání se zaměřením na obrazy či videosekvence. Hlavním cílem je zkoumat příznaky vhodné pro klasifikaci, které se dají extrahovat buď přímo z prostorové reprezentace obrazu nebo z transformovaného obrazu (frekvenční, waveletové apod.). V rámci tématu je možno zpracovávat i problematiku implementace extrakce příznaků s akcelerací. Možné aplikace zahrnují:

  • extrakci nových druhů příznaků vhodných pro klasifikaci obrazu (detekce objektů, "matching" obrazů apod.), případně pro "tracking" objektů v obraze, 
  • extrakci příznaků vhodných pro zpracování videosekvencí, například pro detekci kopií, zjištění dynamiky pohybu objektů, rozpoznání obrazu scény apod.,
  • nové metody komprese a dekomprese videosekvencí, například prostřednictvím vyhledávání objektů a jejich kódování jako 3D modelů nebo i novými metodami k=odování chyby a pohybu.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově přijatých evropských projektech FP7 ARTEMIS (možnost stipendia či pracovního poměru).

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https