Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Nové metody analýzy síťového provozu
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2019-05-24
Název disertace:Reputace zdrojů škodlivého provozu
Charakteristika řešeného problému:

Práce je zaměřena na výzkum metod automatické analýzy síťového provozu, především pro bezpečnostní účely. Analýza tedy bude zaměřena na detekci síťových útoků a jiných nežádoucích událostí ve velkých sítích a na páteřních linkách. Předpokládá se především využití standardních dat o síťových tocích (NetFlow), budou ale prozkoumány i možnosti rozšíření těchto dat o další údaje. Hlavními kritérii při návrhu detekčních metod bude přesnost a rychlost detekce, vzhledem k velkému množství zpracovávaných dat je však nutné pamatovat i na časovou a paměťovou složitost použitých algoritmů.


Školitel specialista: Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https