Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Analýza a zlepšení testovatelnosti čislicového obvodu na úrovni RT
Zahájení v ak.r.:2000/2001
Obhajoba disertace:2004-10-27
Název disertace:Analýza a zlepšení testovatelnosti číslicového obvodu na úrovni meziregistrových přenosů
Charakteristika řešeného problému:

Výsledkem návrhu obvodu na úrovni RT je obvod sestávající z funkčních jednotek, registrů a multiplexerů. Při úvahách o způsobu testování řešíme problém, které prvky budou použity při testování jednotlivých funkčních jednotek. Důležitou roli hrají registry, přes něž jsou vkládány testovací vektory, resp. snímány odezvy na tyto testovací vektory. Vhodné registry je možné vytipovat různými způsoby, např. analýzou struktury obvodu a následně např. použitím heuristického algoritmu. Takové postupy jsou publikovány v odborné literatuře. V rámci doktorandského studia bude studována možnost využití genetických algoritmů pro identifikaci registrů použitelných při testování obvodu. Tato studijní etapa bude vyhodnocena. Výsledkem bude návrh a implementace metodiky použitelné při syntéze obvodu a vyhodnocení metodiky na testovacích a praktických obvodech.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2000HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Formal Approach to RTL Testability Analysis. In: sborník konference IEEE LATW 2000. Rio de Janeiro: neznámá, 2000, s. 98-103.
 KOTÁSEK Zdeněk a RŮŽIČKA Richard. Behavioral Analysis for Testability on VHDL Source File. In: Proceedings of Design and Diagnostics of Electronic Circuits and Systems Workshopsborník konference IEEE DDECS. Bratislava: Slovenská akademie věd, 2000, s. 209-212. ISBN 80-968320-3.
1999KOTÁSEK Zdeněk. Partial Scan Methodologies - a Survey. In: sborník konference The Eighth International Colloquium on Numerical Analysis and Computer Science with Applications. Plovdiv: neznámá, 1999, s. 110.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https