Téma disertační práce

Školitel:Meduna Alexander, prof. RNDr., CSc.
Téma:Systémy formálních modelů
Zahájení v ak.r.:2015/2016
Charakteristika řešeného problému:

Řešení tohoto projektu bude vycházet ze stávajících poznatků o systémech formálních modelů, zejména automatů a gramatik. Cílem je konstrukce a výzkum nových automatů a gramatik, které adekvátním způsobem odrážejí potřeby moderních výpočetních metod založených na distribuci, kooperaci a regulaci. Redukované verze těchto systémů budou centrem tohoto studia. Výzkum aplikací těchto systémů se bude soustředit na moderní trendy v informatice, např trendy v bioinformatice.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https