Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Návrh dvojrozměrných markerů pro speciální účely
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2016-12-13
Název disertace:Návrh a Aplikace Dvourozměrných Vizuálních Markerů pro Speciální Účely
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je algoritmicky vytvářet dvojrozměrné obrazové vzory použitelné jako markery pro optickou lokalizaci kamery a pro přenos digitálního sdělení. Práce se zaměří na markery, které budou rychle a spolehlivě lokalizovatelné a rozpoznatelné v obraze. Zároveň návrh markerů musí klást důraz na estetickou přijatelnost markerů.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https