Téma disertační práce

Školitel:Kotásek Zdeněk, doc. Ing., CSc.
Téma:Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového obvodu
Zahájení v ak.r.:2001/2002
Obhajoba disertace:2005-09-20
Název disertace:Uplatnění formálních postupů při návrhu řadiče testu číslicového obvodu
Charakteristika řešeného problému:

Výsledkem návrhu obvodu na úrovni RT je obvod sestávající z funkčních jednotek, registrů a multiplexerů. Výsledkem analýzy testovatelnosti takového obvodu je kromě jiného seznam řídicích, adresových a synchronizačních signálů, jejichž generováním je podmíněn přenos diagnostické informace testovanou strukturou a zařazení funkčních jednotek do skupin. O funkčních jednotkách zařazených do jedné skupiny platí, že mohou být testovány současně. Prvkem, který řídí aplikaci testu (tzn. generování všech potřebných signálů), je řadič testu. V rámci doktorandského studia budou studovány principy návrhu řadičů testu zohledňující výše uvedené požadavky. Bude vytvořen formální aparát použitelný při tvorbě algoritmů pro verifikaci správné funkce řadiče testu. Algoritmy budou implementovány a jejich účinnost ověřena na praktických a testovacích obvodech.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
1997BLATNÝ Jan, HLAVIČKA Jan a KOTÁSEK Zdeněk. RT Level Test Scheduling. Computer and Artificial Intelligence. Bratislava: Slovenská akademie věd, 1997, roč. 14, č. 1, 1997, s. 13-29. ISSN 0232-0274.
 KOTÁSEK Zdeněk. RT Level Element Classification. In: Proceedings of the DDECS 97. Soláň: neznámá, 1997, s. 41-46. ISBN 80-85988-19-4.
1995HLAVIČKA Jan, KOTÁSEK Petr a KOTÁSEK Zdeněk. RT Level Test Scheduling Procedure. In: Proceedings on Design Metodologies for Microelectronics. Smolenice: Slovenská akademie věd, 1995, s. 264-271.

Vaše IPv4 adresa: 18.208.159.25
Přepnout na https