Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Určení pozice kamery v reálném čase pro rozšířenou realitu
Zahájení v ak.r.:2011/2012
Obhajoba disertace:2016-10-11
Název disertace:Určení pozice kamery v reálném čase pro rozšířenou realitou
Charakteristika řešeného problému:

Předmětem studia budou algoritmy pro určení pozice kamery z obrazových dat v reálném čase. Práce se má zaměřit na lokalizaci kamery v různých typech prostředí vhodnou pro aplikace s rozšířenou realitou. Výsledkem práce by měly být algoritmy umožňující odhad pozice kamery v reálném čase s minimálním zpožděním a s maximálně dosažitelnou přesností pro použití v aplikacích s rozšířenou realitou.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https