Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Evoluční algoritmy pro přibližné počítání
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Obhajoba disertace:2017-11-09
Název disertace:Automatický multikriteriální paralelní evoluční návrh a aproximace obvodů
Charakteristika řešeného problému:

V projektu bude studován koncept přibližného počítání (approximate computing) a využití evolučního návrhu pro automatickou konstrukci logických obvodů přibližně realizujících požadovanou funkci. Cílem bude prokázat, že pokud máme možnost tolerovat nepřesnosti ve výpočtech, mužeme významně redukovat plochu či příkon nutný k provozu obvodu. Přibližně počítající obvody budou navrhovány pomocí vícekriteriálního evolučního algoritmu. Budeme se snažit prokázat hypotézu, že evoluční přístup umožní navrhnout v této třídě obvodů lepší řešení (dle zvoleného kritéria) než stávající návrhové techniky.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https