Téma disertační práce

Školitel:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Téma:Evoluční algoritmy využívající nová paradigmata
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Evoluční algoritmy patří k robustním výpočetním prostředkům pro řešení složitých multikriteriálních  úloh v inženýrské praxi a v oblasti umělé inteligence.
Cílem disertační práce je návrh pokročilých evolučních algoritmů založených na vybraných paradigmatech : pravděbodobnostních modelech, koevoluci, umělých imunitních systémech, částicových a multiagentních systémech. Úkolem doktoranda bude analýza, testování a návrh evolučních technik použitelných m.j. při návrhu spam filtrů a bezpečných systémů (intrusion detection systems) apod.

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https