Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Porovnávání aktuálních dat ze senzorů s historickými záznamy
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je vyhledávat a vytvářet algoritmy, které budou schopny porovnávat aktuální data z různých typů senzorů (např. video kamera) s předchozím záznamem. Jedná se především o zpracování a porovnávání obrazových dat z video kamery ve spojení s hloubkovou informací získanou pomocí senzorů typu Lidar nebo RGB-D kamera. Dále se práce zaměří na efektivní zpracování a extrakci vhodných příznaků pro tento typ úlohy. Výsledkem práce by měly být algoritmy pro efektivní prohledávání historických záznamů s možností detekce změn v okolním prostředí.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https