Téma disertační práce

Školitel:Hanáček Petr, doc. Dr. Ing.
Téma:Ochrana citlivých informací na mobilních zařízeních
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Obhajoba disertace:2018-03-15
Název disertace:Ochrana citlivých informací na mobilních zařízení
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je zkoumat problémy ochrany citlivých informaci a ochrany soukromí na mobilnách zařízeních (tablety, smartphony). Práce by měla být motivována snahou navrhnout nové přístupy pro detekci rizik a zabránění rizikům při práci s těmito zařízeními.
Součástí řešení bude:

  • Prostudování stávajícího stavu.
  • Návrh nových způsobů detekce rizik a ochrany zařízení.
  • Zdokumentování navržených metod, provedení experimentů a zhodnocení dosažených výsledků.

Očekává se účast na relevantních mezinárodních konferencích a publikování v odborných či vědeckých časopisech.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https