Téma disertační práce

Školitel:Růžička Richard, doc. Ing., Ph.D., MBA
Téma:Dynamická rekonfigurace v oblasti vestavěných systémů
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Téma práce je zaměřeno na způsob řízení a možnosti využití dynamické rekonfigurace v systémech na čipu, které se skládají z několika procesorových jader a rekonfigurovatelných obvodů. Dynamická rekonfigurace umožňuje změnu funkce obvodu za běhu, což dává prostor pro efektivní využití zdrojů na čipu. Je možné redukovat množství spotřebovaných zdrojů, snížit spotřebu, ale i dosáhnout vyšší rychlosti zpracování. Cílem práce bude najít efektivní způsob řízení a plánování rekonfigurace spolu s návrhem vhodné komunikace mezi procesorem a rekonfigurovatelnými moduly tak, aby bylo možné snadno využít rekonfiguraci pro hardwarovou akceleraci úloh z oblasti počítačových sítí a vestavěných systémů.

Školitel specialista: Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https