Téma disertační práce

Školitel:Schwarz Josef, doc. Ing., CSc.
Téma:Paralelizace evolučních algoritmů
Zahájení v ak.r.:2003/2004
Obhajoba disertace:2010-06-15
Název disertace:Evoluční návrh kolektivních komunikací na červích sítích
Charakteristika řešeného problému:

Evoluční algoritmy patří k robustním výpočetním prostředkům pro řešení složitých multikriteriálních multimodálních úloh v oblasti inženýrských, matematických a ekonomických aplikací. Otevřeným problémem zůstává rychlost konvergence a časová složitost. Cílem předkládané disertační práce je návrh paralelních evolučních algoritmů na vhodné konfiguraci multiprocesorových nebo multipočítačových systémů pro řešení rozsáhlých úloh z oblasti syntézy a technického návrhu číslicových obvodů. Předpokládá se využití výsledků dosavadního výzkumu z oblasti evolučních algoritmů založených na pravděpodobnostních modelech (EDA algoritmy) a nalezení vhodné symbiózy těchto pokročilých algoritmů s klasickými evolučními algoritmy.

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2001SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Multiobjective Bayesian Optimization Algorithm for Combinatorial Problems: Theory and Practice. NEURAL NETWORK WORLD. 2001, roč. 11, č. 5, s. 423-441. ISSN 1210-0552.
2000OČENÁŠEK Jiří a SCHWARZ Josef. The Parallel Bayesian Optimization Algorithm. In: Proceedings of the European Symposium on Computational Inteligence. Košice: Springer Verlag, 2000, s. 61-67. ISBN 3-7908-1322-2. ISSN 1615-3871.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. A problem knowledge-based evolutionary algorithm KBOA for hypergraph bisectioning. In: Proceedings of the Fourth Joint Conference on Knowledge-Based Software Engineering Brno, Czech Republic, 2000. BRNO: IOS Press, 2000, s. 51-58. ISBN 1-58603-060-4.
 SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Partitioning-oriented placement using advanced genetic algorithm BOA. In: Procceedings of the Mendel '2000 Conference. BRNO: Fakulta strojního inženýrství VUT, 2000, s. 88-91. ISBN 80-214-1609-2.
1999SCHWARZ Josef a OČENÁŠEK Jiří. Experimental study: Hypergraph partitioning based on the simple and advanced genetic algorithm BMDA and BOA. In: Proceedings of the Mendel '99 conference. BRNO: Fakulta strojního inženýrství VUT, 1999, s. 124-130. ISBN 80-214-1131-7.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https