Téma disertační práce

Školitel:Šátek Václav, Ing., Ph.D.
Téma:Modelování a řízení v reálném čase
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Navrhované téma  je zaměřeno na plánovanou spolupráci s TU Wien, Faculty of Mechanical Engineering,  Institute for Mechanics and Mechatronics v rámci projektu AKTION Austria- Czech Republic. Spolupráce podporuje  vzájemné vědecké návštěvy. Klíčovým záměrem spolupráce je podpora mladých výzkumných pracovníků. Spolupráce  podporuje perspektivní publikace ve vědeckých časopisech. Navrhované téma patří do oblasti "Vysoce náročné výpočty".Charakteristika řešeného problému:
  • Výpočetní metody pro modelování a simulaci dynamických systémů pracujících v reálném čase (Real-Time Simulations) jsou charakteristické svými novými přístupy a analyzami. Nestačí zkušenosti z oblastí klasických simulací (Non-Real-Time Simulations) - problémy jsou  především při analyze dynamických chyb a při analyze stability.
  • V zásadě je nutno specifikovat koncepci simulace v reálném čase, tak jak je využívána v aplikacích přímého zařazení HW do řízené soustavy  (Hardware In the Loop- HIL). Samozřejmě je nutno analyzovat množství numerických integračních metod vhodných pro modelování v reálném  čase (se zdůrazněním na geometrické interpretace), dále analyzovat extrapolační a interpolační formule a D/A a A/D převodníky.
  • Cílem je zvolit nejlepší techniku pro konkrétní aplikaci a stanovit požadavky výpočetní rychlosti požadované k dosažení přijatelné přesnosti dané aplikace.
  • Důležitým úkolem bude zhodnocení numerické metody Taylorovy řady.


Školitelem specialistou je Ing. Václav Šátek, Ph.D.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https