Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Akcelerace grafiky a zpracování videa v hardware
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Charakteristika řešeného problému:

Téma je zaměřeno na problematiku akcelerace grafiky a zpracování videa. Hlavním cílem je zkoumat algoritmy zpracování grafiky, signálu a/nebo obrazu, porozumět jim, vybrané algoritmy do hloubky analyzovat, zlepšovat/připravovat nové a efektivně je implementovat například v CPU, alternativně v CPU s využitím SSE instrukčních sad, případně je implementovat v embedded systémech s DSP, alternativně i na FPGA nebo GPU. Předpokládá se práce v jazyce C, assembleru, případně OpenCL nebo CUDA, assemberu, s využitím SSE/MMX, nebo i ve VHDL apod. Možné algoritmy zahrnují:

  • extrakci nových druhů příznaků vhodných pro klasifikaci, například LRP/LRD příznaky, varianty LBP příznaků, nebo i SIFT/SURF apod., 
  • rendering pomocí vybraných grafických metod (ray tracing, přímé zobrazování "point cloud" apod.),
  • měření podobnosti signálů a obrazů, například prostřednictvím korelace, vzájemné informace a podobných přístupů,
  • rozpoznávání vzorů v signálech či obrazech, ať už na základě příznaků nebo podobnosti,
  • elementární algoritmy počítačové grafiky a geometrie, které zahrnují například rasterizaci nebo transformace geometrie a barev, 
  • analýza signálů z různých specializovaných senzorů, které zahrnují i RADAR či LIDAR,
  • algoritmy frekvenční či vlnkové transformace, detekce pohybu a další...

Po dohodě je možné zpracovávat i individuálně vybrané algoritmy, které ve výše uvedeném seznamu nejsou, ale patří do dané tématiky.

Je možnost spolupráce i na grantových projektech, zejména na nově přijatých evropských projektech FP7 ARTEMIS (možnost stipendia či pracovního poměru).

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https