Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Softwarově řízené monitorování síťového provozu
Zahájení v ak.r.:2013/2014
Obhajoba disertace:2017-10-13
Název disertace:Softwarově řízené monitorování síťového provozu
Charakteristika řešeného problému:

Téma práce je zaměřeno na monitorování síťového provozu s využitím hardwarové akcelerace. Práce by měla vhodným způsobem přizpůsobit koncept SDN (Software Defined Networking) pro oblast monitorování a bezpečnost počítačových sítí, zejména navrhnout vhodný způsob analýzy aplikačních protokolů pro vysokorychlostní sítě s využitím hardwarové akcelerace. V rámci práce budou také zkoumány možnosti rozdělení síťových aplikací mezi hardware a software s cílem efektivně využít dostupné hardwarové prostředky. Současně budou zkoumány techniky popisu, plánování a mapování časově kritických úloh na hardwarové prostředky, zejména technologii FPGA.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https