Téma disertační práce

Školitel:Kořenek Jan, Ing., Ph.D.
Student:Kováčik Michal, Ing.
Téma:Detekce síťových anomálií a bezpečnostních incidentů s využitím DNS dat
Zahájení v ak.r.:2012/2013
Charakteristika řešeného problému:

Práce je zaměřena do oblasti bezpečnosti počítačových sítí. Zabývá se zejména návrhem nových metod pro detekci anomálií a bezpečnostních incidentů s využitím DNS provozu. Předpokládá se korelace incidentů nalezených v DNS datech s incidenty detekovaných na základě jiných zdrojů dat, například detekce z NetFlow nebo IPFIX. Hlavními kritérii při návrhu nových detekčních metod bude přesnost a rychlost detekce.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 54.162.159.33
Přepnout na IPv6 spojení

DNSSEC [dnssec]