Téma disertační práce

Školitel:Drahanský Martin, prof. Ing., Dipl.-Ing., Ph.D.
Téma:Výzkum v oblasti simulací poškození otisku prstu
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Obhajoba disertace:2019-06-18
Název disertace:Research in Fingerprint Damage Simulations
Charakteristika řešeného problému:

Cílem práce je výzkum metod pro simulaci poškození synteticky vygenerovaných otisků prstů. Na trhu existuje více technologií pro snímání otisků prstů, které každý snímek prstu uloží ve specifické kvalitě a vzhledu. U těchto technologií navíc hraje roli i vliv okolí či jiných parametrů, které mohou snížit kvalitu tohoto otisku prstu, tj. dojde k poškození. V současné době je možné vygenerovat syntetické otisky prstů, ty však vykazují ideální průběh papilárních linií. Je třeba jejich kvalitu uměle zhoršit, aby se podobaly otiskům prstů z reálných snímačů otisků prstů. Takové zhoršení kvality slouží k možnosti vygenerování databáze syntetických otisků prstů, které vykazují specifika požadované technologie, vč. možných poškození otisku prstu.
Postup práce bude následující:

  • Seznámení se s technologií otisků prstů a generování syntetických otisků prstů.
  • Kategorizace otisků prstů podle technologie snímače a podle možných poškození, vč. sběru těchto dat.
  • Návrh algoritmů pro modifikace otisku prstu - simulace poškození otisku prstu.
  • Otestování a souhrn, vč. průběžných publikací v odborných mezinárodních periodicích a na zahraničních konferencích.

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https