Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Algoritmy počítačové grafiky s akcelerací
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2004-10-29
Název disertace:
Charakteristika řešeného problému:

  • Výzkum modelů 3D scény
  • Výzkum metod pro zobrazení modelů 3D scény
  • Výzkum metod pro zobrazování scény pomocí hardware
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https