Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Pokročilé metody evolučního návrhu obvodů
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Obhajoba disertace:2018-11-09
Název disertace:Metodologie pro automatický návrh nízkopříkonových aproximativních obvodů
Charakteristika řešeného problému:

Evoluční návrh obvodů je metoda, která používá biologií inspirované prohledávací algoritmy pro syntézu a optimalizaci elektronických obvodů. Ačkoliv evoluční návrh umožnil získat mnoho zajímavých výsledků, nemožnost dobré škálovatelnosti zůstává hlavní nevýhodou metody. V tomto projektu půjde o výzkum nových přístupů k evolučnímu návrhu obvodů, který by měl umožnit eliminovat problém škálovatelnosti, dovolit vytvářet a optimalizovat složité číslicové obvody a realizovat adaptivní hardware. Tento projekt předpokládá následující výsledky: (1) Nové algoritmy pro ověřování funkční ekvivalence kandidátních řešení, které umožní urychlit výpočet fitness. (2) Nové vícekriteriální algoritmy, které umožní současně optimalizovat klíčové parametry obvodů (plocha, zpoždění, příkon apod.). (3) Rutinní návrh a optimalizace složitých číslicových obvodů pomocí navržených metod. 

Součást výzkumného projektu:
Publikace související s vypsaným tématem:
2013SALVADOR Ruben, OTERO Andres, MORA Javier, DE la Torre Eduardo, RIESGO Teresa a SEKANINA Lukáš. Self-Reconfigurable Evolvable Hardware System for Adaptive Image Processing. IEEE Transactions on Computers. 2013, roč. 62, č. 8, s. 1481-1493. ISSN 0018-9340.
2011VAŠÍČEK Zdeněk a SEKANINA Lukáš. Formal verification of candidate solutions for post-synthesis evolutionary optimization in evolvable hardware. Genetic Programming and Evolvable Machines. Berlin: Springer Verlag, 2011, roč. 12, č. 3, s. 305-327. ISSN 1389-2576.

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https