Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Evoluční hardware v síťových aplikacích
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:


Ve vysokorychlostních sítích je pro některé aplikace důležité rychle provést určité operace (např. filtraci, detekci, predikci či klasifikaci) jen na základě několika paketů. Tato operace musí být provedena obvodem, který má nízkou latenci. Cílem projektu je vytvořit metodu pro návrh obvodů, které realizují tyto operace. Předpokládá se využití metod evolučního návrhu. V rámci projektu půjde o sběr vhodných dat a jejich anotaci, návrh, implementaci a evaluaci zvolené metody a vytvoření demonstrační aplikace v FPGA.
Konzultant: Ing. Jan Kořenek, Ph.D.

Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https