Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Částicové systémy
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2005-11-11
Název disertace:Hybridní částicové systémy
Charakteristika řešeného problému:

  • Výzkum možnosti reprezentace scény prostřednictvím monžiny "orientovaných částic"
  • Výzkum možností akcelerace zobrazování "částic" pomocí technických prostředků
  • Výzkum možností zobrazení pohyblivé scény složené z "částic" a scény přenášené pomalými spoji složené z "částic"
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https