Téma disertační práce

Školitel:Sekanina Lukáš, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Zpracování biologických signálů v hardware
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Cílem projektu je studovat signály pocházející z biologických systémů (např. mozku) a vytvořit specializovaný hardware pro snímání a zpracování  takových signálů. Typickými operacemi budou detekce, filtrace a klasifikace. Využití se předpokládá v oblasti konstrukce moderních umělých orgánů. V projektu budou kombinovány metody návrhu hardware a techniky umělé inteligence.
Vzhledem k vývoji prací na tématu a získaným poznatkům bylo v průběhu roku 2017 téma zúženo na metody analýzy a klasifikace signálů iEEG na úrovni software.
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https