Téma disertační práce

Školitel:Jaroš Jiří, doc. Ing., Ph.D.
Téma:Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových zařízeních
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Využití výpočetní techniky ve vědeckých výpočtech nabírá v posledních letech na významu. Největší rozmach lze pozorovat v oblasti výpočetní biologie, chemie, fyziky, materiálového inženýrství, kde se postupně upouští od experimentů na úkor počítačových simulací. Tyto simulace však vyžadují extrémní výpočetní  výkon a paměťové nároky.
Největší překážkou v budování superpočítačových center není je v současnosti především ztrátový příkon, který je třeba odvést (uchladit). Postupně tedy vznikají snahy jak omezit příkon vysoce výkonných procesorů (intel Xeon) a nahradit je sice méně výkonnými ale mnohem efektivnějšími procesory ARM.Cílem práce jsou

- Nové technologie v superpočítačových systémech (Projekt Mont Blanc, Paralella, Calxeda a další).
- Navrhnout nové metody pro návrh energeticky efektivních algoritmů na systémech se sdílenou pamětí
- Navrhnout nové metody pro návrh energeticky efektivních komunikací
- Navrhnout nové metody pro návrh energeticky efektivních algoritmů v distribuovaném prostředí
- Ověřit navržené techniky na případové studii (large-scale ultrasound simulations)

Původní český název tématu "Vědecké aplikace na nízko-příkonových architekturách" vycházející z anglického názvu "High Performance Computing on Low Power Devices" byl v rámci upřesnění překladu později upraven na "Vysoce náročné výpočty na nízkopříkonových zařízeních"

Vaše IPv4 adresa: 34.204.189.171
Přepnout na https