Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Animace a videosekvence
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2005-11-11
Název disertace:Automatický střih videosekvencí
Charakteristika řešeného problému:

  • Výzkum algoritmů "inteligentního střihu" videosekvencí se zaměřením na technické i estetické aspekty
  • Výzkum a realizace systémů pro "automatický střih" a automatickou animaci na základě analýzy zvukové informace ve scéně
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 3.209.80.87
Přepnout na https