Téma disertační práce

Školitel:Herout Adam, prof. Ing., Ph.D.
Téma:Zpracování videa z dohledových kamer v dopravě
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Obhajoba disertace:2018-06-29
Název disertace:Automatická analýza dopravy z videa: Rozpoznání typů vozidel a automatické měření rychlosti
Charakteristika řešeného problému:

  • Výzkum a vývoj algoritmů počítačového vidění.
  • Zaměření na video z dopravních dohledových kamer.
  • Výzkum algoritmů s minimálním (žádným) uživatelským vstupem.
  • Implementace experimentálních prototypů.
  • Návrh a vývoj aplikačních demonstrátorů.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https