Téma disertační práce

Školitel:Zemčík Pavel, prof. Dr. Ing.
Téma:Rozpoznávání gest
Zahájení v ak.r.:2002/2003
Obhajoba disertace:2006-10-20
Název disertace:Omni-directional image processing for human detection and tracking
Charakteristika řešeného problému:

  • Analýza videosekvencí obsahujících záznam z jednání
  • Analýza pohybu osob ve videosekvenci a rozpoznání pohybů končetin
  • Interpretace významu pohybu končetin
Součást výzkumného projektu:

Vaše IPv4 adresa: 18.204.48.40
Přepnout na https