Téma disertační práce

Školitel:Kreslíková Jitka, doc. RNDr., CSc.
Téma:Formalizace podnikových pravidel
Zahájení v ak.r.:2014/2015
Charakteristika řešeného problému:

Podniková logika je vyjádřená podnikovým pravidlem sestávajícím z rozhodnutí, která ovlivňují způsob, jakým určitý obchodní subjekt reaguje na specifické obchodní podmínky. Podnikové pravidlo jako explicitní vyjádření omezení, které existuje uvnitř podnikové ontologie.
Takové změny se mohou týkat nových legislativních nařízení, interních procesních změn ve společnosti nebo změn mezi zákazníkem a dodavatelem. Podnikové procesy transformují vstupy do výstupů právě na základě směrnic, předpisů, postupů, metod, standardů, pravidel aby efektivně podporovaly softwarové aplikace. Přínosy systémů řízených pravidly jsou ve zkrácení doby implementace, především v oblasti specifikace požadavků. Požadavky na systém není potřeba specifikovat detailně na začátku projektu, protože k vyjasnění může dojít až během používání systému. Cílem disertační práce bude inovace postupů, metodik a algoritmů, které povedou k formalizaci podnikových pravidel. Výsledkem bude vlastní metodika, která umožní zpracovat a optimalizovat pravidla z hlediska úplnosti a konzistence.

Vaše IPv4 adresa: 35.175.191.168
Přepnout na https